Teknik Aqiqah Supaya Mendapatkan Keuntungan

Aqiqah adalah penyembelihan domba/kambing untuk balita yang dilahirkan pada tarikh ke 7, 14, alias 21. Jumlahnya 2 sudut untuk http://aqiqah.diy.web.id/ balita laki-laki dan 1 sudut untuk balita perempuan. Aqiqah menurutut kaidah artiya memotong, memutus / melubangi. Siap dikatakan kalau aqiqah ialah rambut yang dibawa si bayi begitu lahir, serat ini disebut dengan aqiqah karena pantas dicukur. Pedoman dari aqiqah adalah sunnah muakkad.

Waktu penyembelihan

1. Jika mengharuskan, penyembelihan dilangsungkan pada tarikh ke-7. Bila tidak, oleh sebab itu pada perian ke-14. Dan jika yang demikian masih gak memungkinkan, oleh sebab itu

pada hari ke-21 atas hari kelahirannya.

2. Meluluskan anak identitas

3. Mencukur rambutnya

4. Bersedekah seberat timbangan rambutnya

Hal-hal yang di syariatkan sehubungan dengan aqiqah

1. Disunnatkan dalam memberi seri dan membabat rambut (menggundul) pada tarikh ke-7 mulai hari iahirnya.

2. Hisab anak laki-laki disunnatkan beraqiqah secara 2 ekor kambing padahal bagi anak perempuan 1 ekor.

3. Aqiqah berikut terutama dibebankan kepada pengampu si bani, tetapi boleh juga dilakukan oleh rombongan yang lain

4. Aqiqah ini hukumnya sunnah.

Binatang sembelihan

1. Dalam masalah aqiqah, binatang yang boleh dipergunakan sebagai sembelihan hanyalah kibas, tanpa memperlakukan apakah nyali besar atau perempuan

2. Ruang yang dituntunkan oleh Nabi SAW berdasarkan dalil yang shahih yakni pada hari ke-7 per kelahiran anak tersebut

Tumpuan hewan penyembelihan untuk aqiqah

1. Pacar tidak singkat akal total ataupun sebelah

2. Telinga tidak terpotong lebih dari sepertiga3. Kekuasaan tidak ompong

4. Tangan tidak pincang

5. Badan tidak natural kering alias tulang tidak bersum-sum6. Ekor tidak terpotong lebih dari sepertiga

7. Hewan sembelihan tidak gila

8. Cukup umur lebih kurang satu tahun jantan atau betina yang tidak sedang berbadan dua

Hikmah aqiqah

1. Prasarana memprokalmirkan kemunculan anak terhadap lingkungannya.

2. Perwujudan mereguk syukur dan kegembiraan buat bertambahnya umat Muhammad.

3. Mempererat perkumpulan cinta warga yang bermufakat menghadiri jamuan aqeqah

4. Ikut memotong masalah social dengan pembagian daging aqeqah

5. Menghubugkan antara bujang dan orang2 tuanya baik dalam doa maupun syafaat di hari kiamat.

Itulah penjelasan tentang aqiqah yang akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Hendaknya bisa beranfaat dan jadi wawasan member semua.