Kepentingan serta Tata Cara Bersedekah

Bantuan adalah istilah dalam Islam yang berisi pemberian / amal seseorang kepada orang-orang lain dengan suka ikhlas, seperti misalnya mengeluarkan harta dengan niat mencari ridho dari Allah SWT. Akan tetapi sedekah seorang diri artinya luas, tidak cuma mengeluarkan harta. Nabi Muhammad SAW menyiarkan bahwa: Segala bentuk reputasi adalah sedekah (HR Muslim).

Anjuran untuk bersedekah untuk kaum Muslimin pun terdapat di Alquran, yaitu: Tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi bantuan, atau berbuat maruf / mengadakan perbaikan di antara manusia. Dan barangsiapa yang mengamalkan demikian karena mencari keridhaan Allah, oleh karena itu kelak Abdi akan melepaskan kepadanya pahala yang besar.sedekah-sedekahManfaat bersedekah juga banyak. Pertama seperti yang sudah dijelaskan di dalam Alquran: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di silam dan di http://pondokislami.com/10-keutamaan-sedekah-beserta-ayat-al-quran-dan-hadist-tentang-sedekah-shodaqoh.html siang hari secara tersembunyi dan langsung, maka mereka mendapat pahala di sebelah Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran tentang mereka dan tidak (pula) mereka masygul.Kedua, Nabi Muhammad juga SAW bersabda: Bersegeralah bersedekah, karena bala penderitaan tidak tahu bisa merintis sedekah (HR Imam Baihaqi). Ke-3, Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana uap memadamkan kebakaran (HR Tirmidzi). Keempat, Mendapat panji-panji di perian kiamat. Rasulullah saw SAW bersabda, Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya ini sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya (HR. Bukhari).

Namun bersedekah pun juga ada adat caranya agar sedekah yang diberikan luar biasa dapat sebagai amal yang baik. Beramal harus atas hasil yang halal, semua perkara ataupun uang yang kita sedekahkan kepada golongan yang menitikberatkan mesti berisi daripada kinerja yang lulus. Karena, pemberian yang halal akan menggugurkan dosa & mendatangkan ganjaran. Sekiranya seseorang bersedekah beserta harta yang haram, dia tidak akan memperolehi sebarang kecantikan kecuali hukuman kerana meluluskan sesuatu yang haram menurut orang lain.

Sedekah beserta niat yang ikhlas. Maksudnya adalah bantuan dengan seikhlas hati, tak mengungkit, mencomel, membidas & menyakiti hati orang-orang yang mendapatkan sedekah olehkarena itu perbuatan berikut haram dan akan merosakkan niat bersedekah. Dalam Surah Al-Baqarah bagian 264 bermaksud, Allah sudah membandingkan orang-orang yang mengungkit dalam kebajikan sedekahnya seperti Batu tandus yang terdapat tanah diatasnya, kemudian batu itu ditimpa hujan meruah. Setelah tahi angin reda, kerakal itu sudah biasa licin serta tiada lagi tanah dalam atasnya. Demikian juga beserta orang yang kafir serta riak. Tersebut gagal memperoleh satu ganjaran pahala daripada apa yang telah diusahakan. & ingatlah bahawa Allah tak akan memberi petunjuk kepada kerabat kafir.

Terakhir, infak untuk menyucikan diri serta harta. Surah Al-Taubah butir 103 membuktikan bahawa, Ambil sedekah dari harta tersebut untuk menebas dan merahmati mereka, serta doakanlah mereka. Sesungguhnya rayuan kau itu menjadi kenyamanan hati tersebut. Allah Sungguh Mendengar lagi Maha Mengerti. Ayat berikut mewakili dua perkara superior iaitu kurang lebih yang kudu disedekahkan serta sebab untuk bersedekah. Bantuan bertujuan mencabut jiwa dan harta yang dimiliki.

Sedekah meski sekadar menyampaikan, amalan ini mempunyai tidak sedikit manfaat yang perlu kalian ketahui. Kepentingan sedekah tak hanya dirasakan oleh penerima atau sebelah yang member beri sedekah, namun moral sedekah itu juga mampu kita rasakannya. Amalan sumbangan sangat digalakkan dalam Islam, karena kita mampu menurunkan kesenangan & kebahagiaan kepada pihak yang memerlukan. Lebih-lebih lagi lawan golongan yang betul-betul memerlukan bantuan.